ILTO 650/850

Tillverkad 1991-2015. Verifiera versionen på typskylten eller genom att läsa QR-koden på maskindörren.

ILTO 650/850