Vi vill informera dig/er om att vi nu anpassat vår hantering av person- & företagsuppgifter i enlighet med den nya personuppgiftsförordningen, GDPR.
Det är viktigt för oss på Swegon CASA Center Sweden / Swegon ILTO Oy (502083-6515) att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter enbart för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund och vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för våra ändamål.

De personuppgifter vi behandlar är; Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, adresser, mailadresser samt telefonnummer till dig som kund eller företag.
Vi behandlar dessa uppgifter i vårt kundregister och i vårt ekonomisystem samt i pärmar då avtal för prenumerationer tecknats.
Vi lämnar också vidare dessa uppgifter till berörda transportbolag för att kunna fullfölja vårt avtal om leverans till er som kund.

Vi använder oss av er mailadress och adress i samband med orderbekräftelser och faktura.

Du har rätt att begära registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om er samt möjlighet att stoppa utskick.

Du kan alltid tacka nej till vidare kommunikation från oss och du kan begära att få bli borttagen från vårt kundregister så snart avtal mellan oss avslutats.
Om ingen skuld ligger öppen i vår kundreskontra så kan du även begära att bli borttagen ur vårt ekonomisystem.

Vänligen kontakta oss om ni vill göra någon förändring eller veta mer om hur vi jobbar.

Kontaktperson ang. GDPR:
Peter Stenström, e-post: [email protected]