Tillverkad från 2020. Verifiera versionen på typskylten eller genom att läsa QR-koden på maskindörren.

Swegon CASA W4 Smart (C)