Allergifilter Swegon CASA W3/W4 W304FSF8

650,00 kr / st


En gång per år
650,00 kr / st


Två gånger per år
650,00 kr / st

Produktbeskrivning

Allergifilter till W3- och W4-aggregaten när renare tilluft önskas.

Filterklass ISO ePM1 70 % (F8) för tilluft och ISO coarse (G3) för frånluft . Det bör observeras att en separat inställning av aggregatet är nödvändig och att filtren måste bytas oftare än standardfilter.