Tillverkad 2009-2011. Verifiera versionen på typskylten eller genom att läsa QR-koden på maskindörren.

ILTO 290