Tillverkad 2001-2016. Verifiera versionen på typskylten eller genom att läsa QR-koden på maskindörren.

ILTO 440 Control AC