Kanalmonterad luftvärmare i kombination med mark/bergvärmepump
SDHW205F