Kanalmonterad vattenburen luftvärmare för uppvärmning av tilluft
SDHW